blogersicon
| حرف های خاک خورده |

مـن
لیوانی ویسکی
سیگاری تلخ
تاریکی اتاقم
آهنگی غمگین
و ...
نخند به تلو خوردن هایم !
آخر مستی هایم پر از درد است ...
گور پدر تمام لحظه هایی که
نفهمیدی چقدر دوستت دارم ...

+ سلامتی خودمون که تو رفاقت از همه چیزمون گذشتیم ...

+ http://khatteqermez.blogfa.com/post/29


SaJJaD | 93/04/06 | |
زندگی بی "تو"
چه فرقی می کند با مرگ!
وقتی نیستی،
هیچ چیز نیست!
هیچ چیز ...

+ شاید مُردم و حواسم نیست ...

+ از آدمای شهر بیزارم ...


ادامه مطلب

SaJJaD | 93/03/08 | |
شب بالاخره روز میشه
حالا یا با خـواب
یا با چــت
یا با سیگار
یا ...
ولی
خدا نکنه کسی شبش با فکر کردن روز بشه ...

+ دوبـاره غـرق خـواب، بـه زور قـرص خـواب ...

+ مگه دلِ من میتونه بدونِ تو زنده باشه ...؟!


SaJJaD | 93/02/04 | |
حرف های دلم را هرگز کسی نفهمید ...
فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید !
روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج می برند ...

+ مرگ که خبر نمی کند! یک روز میبینی دیگر نیستم ...

+ بعضی آدمها فقط آرزوی داشتنشان برای ماست ...


SaJJaD | 93/01/08 | |
حتی غــــــرورم
تو را جور دیـگر می خواهد!
به تــــــو که می رســـــد،
می شــکند ...


+ بعضی ها رفتن را خیـــــلی خوب بلدند ...

+ تنهایی همین است ، تکرار نامنظم منِ بی تو ...


SaJJaD | 92/12/09 | |
Special Design By : nightSelect.com