blogersicon
| حرف های خاک خورده |

من اگر مست میکنم و
دیوانه وار در تاریکی این شهر قدم میزنم،
خسته شده ام!
بریده ام از کسی که دوستش دارم و نمیفهمد ...
وگرنه من کجا و مستی و بوی الکل کجا !

+ تولدم مبارک !

+ جمعه چقد دلگیره... :(


SaJJaD | 93/05/24 | |
مـن
لیوانی ویسکی
سیگاری تلخ
تاریکی اتاقم
آهنگی غمگین
و ...
نخند به تلو خوردن هایم !
آخر مستی هایم پر از درد است ...
گور پدر تمام لحظه هایی که
نفهمیدی چقدر دوستت دارم ...

+ سلامتی خودمون که تو رفاقت از همه چیزمون گذشتیم ...

+ http://khatteqermez.blogfa.com/post/29


SaJJaD | 93/04/06 | |
زندگی بی "تو"
چه فرقی می کند با مرگ!
وقتی نیستی،
هیچ چیز نیست!
هیچ چیز ...

+ شاید مُردم و حواسم نیست ...

+ از آدمای شهر بیزارم ...


ادامه مطلب

SaJJaD | 93/03/08 | |
شب بالاخره روز میشه
حالا یا با خـواب
یا با چــت
یا با سیگار
یا ...
ولی
خدا نکنه کسی شبش با فکر کردن روز بشه ...

+ دوبـاره غـرق خـواب، بـه زور قـرص خـواب ...

+ مگه دلِ من میتونه بدونِ تو زنده باشه ...؟!


SaJJaD | 93/02/04 | |
حرف های دلم را هرگز کسی نفهمید ...
فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید !
روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج می برند ...

+ مرگ که خبر نمی کند! یک روز میبینی دیگر نیستم ...

+ بعضی آدمها فقط آرزوی داشتنشان برای ماست ...


SaJJaD | 93/01/08 | |
Special Design By : nightSelect.com