X
تبلیغات
blogersicon
| حرف های خاک خورده |

حرف های دلم را هرگز کسی نفهمید ...
فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید !
روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج می برند ...

+ مرگ که خبر نمی کند! یک روز میبینی دیگر نیستم ...

+ بعضی آدمها فقط آرزوی داشتنشان برای ماست ...


SaJJaD | 93/01/08 | |
حتی غــــــرورم
تو را جور دیـگر می خواهد!
به تــــــو که می رســـــد،
می شــکند ...


+ بعضی ها رفتن را خیـــــلی خوب بلدند ...

+ تنهایی همین است ، تکرار نامنظم منِ بی تو ...


SaJJaD | 92/12/09 | |
از سکوتم بتـرس ..
وقتی که ساکت می شوم،
لابد همه ی درد دل هایم را برده ام پیش خدا ...
بیشتر که گوش دهی،
از همـه ی سکوتـم،
از همـه ی بودنـم،
یک "آه" می شنـوی ...
و باید بترسی
از آه مظلومـی که فریاد رسی جز خـــدا ندارد ...

+ وای از روزی که شریک خاطره هایت یک نخ سیگار روشن باشد ...

+ دلتنـگی معنـی ندارد، درد دارد ...


SaJJaD | 92/11/05 | |
نمی دانم در چند سالگی ام "صبر" را اشتباه نوشته بودم ...
که مدت هاست تنها سرمشق زندگی ام شده است ...

+ بعضی روزا هست که خیلی بیشتر از یه روز پیر میشیم ..!

+ مـــغـــــــــــــــــــــــــــــــرور ...

SaJJaD | 92/10/05 | |

خاطرات نه سر دارند و نه ته !
بی هوا می آیند تا خفه ات کنند ..
می رسند گاهی وسط یک فکر ،
گاهی وسط یک خیابان  ...
سردت می کنند ، داغت میکنند ،
رگ خوابت را بلدند ، زمینت می زنند ..
خاطرات تمام نمی شوند !
تمامت می کنند ...

+ دارم از تـو حرف می زنـم امـــا ...


SaJJaD | 92/09/15 | |
Special Design By : nightSelect.com